Avantatges socials i fiscals de la retribució flexible

La retribució flexible és un sistema de pagament que porta al voltant de 15 anys entre nosaltres. Com que pot ser un pla salarial que aconsegueixi interessar més empresaris i empleats que els que ja ho han posat en pràctica, val la pena explicar quins són els seus principals avantatges. A continuació, te les desgranem.

Els avantatges socials de la retribució flexible

En primer lloc, hem d’assenyalar que es tracta d’una alternativa de cobrament salarial que proporciona beneficis tant a les empreses com als treballadors. D’altra banda, es parteix de la voluntarietat dels empleats a l’hora d’implantar aquest sistema. Per tant, qualsevol instauració de les retribucions sensibles depèn d’acords individuals amb els empleats i s’ha de comunicar formalment.

Aquesta fórmula de pagament consisteix a cobrar un percentatge del salari en una sèrie de serveis que facin més suportable la vida quotidiana del treballador. Ens referim, per exemple, a abonaments per al transport públic, menjador gratuït, programes de formació i esdeveniments culturals, participació en activitats esportives o de lleure, etc. Fins i tot es poden incloure les aportacions a plans de jubilació privats per tal que, en el futur, suposin un complement rellevant per a la pensió pública i gaudir d’una còmoda i digna retirada.

Els treballadors poden millorar la seva capacitat de conciliació entre les seves dinàmiques familiars i laborals i, com que se senten més valorats i descansats, poden incrementar-ne el rendiment. Amb ell, també augmenta la productivitat de la firma, al mateix temps que la seva imatge entre la plantilla retroalimenta aquest cercle virtuós.

Quins beneficis fiscals proporciona la retribució flexible?

Un cop hem repassat els avantatges socials i laborals que genera aquest model de retribució, és el moment de valorar perquè també pot resultar atractiu des d’una perspectiva tributària. El primer que, en aquest aspecte, cal remarcar és que les despeses que s’enquadren en aquesta retribució estan exemptes del pagament de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). D’aquesta manera, es possibilitarà que l’empleat obtingui un rendiment més gran pel seu salari.

Heu de tenir en compte que aquest sistema retributiu està regulat per dues normatives. D’una banda, per la Llei 35/2006. D’altra banda, pel Reial decret 439/2007. En aquest marc legal, hem de destacar que es permetrà que fins a un 30 % del salari brut anual sigui destinat a serveis quotidians pels quals no es paga IRPF, com els que et comentem a l’apartat anterior.

En resum, aquestes deduccions fiscals afavoreixen la consecució d’un salari més alt a partir de les mateixes despeses. És una manera, al capdavall, de remunerar més i millor la plantilla.

En definitiva, la retribució flexible és una alternativa disponible perquè les empreses premiïn els treballadors que els sol·licitin amb serveis que els facin la vida més fàcil.

Ves al contingut
CreaEscola Quality Certificate for Education Website